Croeso / Welcome

Croeso i wefan Ysgol Cynorthwy Gwirfoddol yr Eglwys yng Nghymru, Santes Fair, Owrtyn.

Os ydych yn riant/gofalwr sy’n ystyried gyrru eich plentyn yma yn y dyfodol, neu yn unigolyn gyda diddordeb yn ein hysgol, rydym yn gobeithio y byddwch yn teimlo fod y wefan yma yn ddiddorol.

Amcan y wefan yw rhoi blas o’r ysgol, yn ogystal a rhoi gwybodaeth cyfoes i rieni a disgyblion. Mae’n cynnig darlun o fywyd yn Ysgol Santes Fair ac yn disgrifio rhai o’r cyfleoedd y bydd eich plentyn yn profi yma.

Welcome to the website of St. Mary’s Church-in-Wales Voluntary Aided School, Overton on Dee

Whether you are a current parent/carer, considering sending your child here in the future or simply interested in our school, we hope you find our website interesting and informative.

This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils. It offers a picture of life at St. Mary’s and illustrates some of the amazing opportunities your child will experience on their learning journey here.